Політика конфіденційності
та захисту персональніх даних.
1. Загальні положення
1.1. Web-сайт https://smartvulyk.com.ua/ (далі – Сайт). Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.
1.2. Конфіденційність користувачів нашого Cайту (володільців персональних даних) має велике значення для Компанії, і Компанія докладе всіх можливих заходів для забезпечення її захисту.
1.3. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвідуванні Сайту Компанії, відповідно до положень даної Політики конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності), ви надаєте дозвіл Компанії на використання файлів-cookie при кожному вашому наступному візиті.
1.4. Дана Політика конфіденційності є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.
1.5. Ця Політика конфіденційності описує встановлений Компанією порядок обробки персональних даних користувачів, зібраних за допомогою Сайту, і пов’язаних з ними послуг і інструментів, що дозволяють користувачам реєструватися на Сайті та використовувати запропоновані сервіси. У всіх зазначених випадках Компанія обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних».
1.6. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є користувач нашого Сайту.
2. Терміни, що використовуються в Політиці конфіденційності
Web-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси web-сайту і (або) облікового запису власника цього web-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом.
Власник Web-сайту – особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання Web-сайту.
Користувач Сайту або володілець персональних даних — фізична особа, користувач Сайту, персональні дані якої обробляються;
Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій Компанії, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
3. Доступ до персональних даних
3.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та користувачем, користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів), передачу персональних даних третім особам, володільцем яких він являється.
3.2. При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме:
– даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;
– файли cookie;
– ір-адреси;
– параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).
3.3. Компанія збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані користувачем як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою володільця персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці конфіденціальності мети їх обробки.
3.4. Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.
3.5. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) користувач надає дозвіл Компанії входить:
– прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса, номер телефону, електронна адреса або інші контактні дані, стать, інформація про сімейний стан;
– інформація про комп’ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера і операційну систему;
– інформація про Ваші відвідування і використання сайту, включаючи тривалість відвідування, перегляди сторінок і шляхи навігації по сайту тощо;
– інформація, яку користувач вводить при використанні послуг на Сайті;
– інформація про проведення розрахункових операцій, банківських рахунків тощо;
– інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які користувач відправляє Компанії по електронній пошті або через Сайт, включаючи комунікаційний контент і метадані;
– інформація, яку користувач розмістив на Сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи ім’я користувача, зображення профілю та зміст публікації;
– будь-яка інша особиста інформація, яку користувач надсилає Компанії та вносить під час реєстрації на Сайті.
4. Строк зберігання Персональних даних
4.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням користувача.
5. Права користувача
5.1. Користувач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право на підставі Закону України «Про захист персональних даних»:
– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
– на доступ до своїх персональних даних;
– отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
– пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
– відкликати згоду на обробку персональних даних;
– знати механізм автоматичної обробки персональних даних.
5.2. Для реалізації вказаних прав, користувач може звернутись до Компанії з письмовою заявою, направленою на наступну електронну адресу smart.vulyk.krop@gmail.com.
6. Розкриття конфіденційної інформації та персональних даних. Взаємодія Компанії з третіми особами щодо персональних даних
6.1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.
6.2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
6.3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.
6.4. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в даній Політиці конфіденційності. Компанія вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.
6.4. Компанія лишає за собою право розкрити персональну інформацію користувача будь-якому з працівників Компанії, керівнику, страхувальнику, професійному раднику, агенту, постачальнику або субпідряднику, в об’ємі та цілях, визначених в цій Політиці конфіденційності та за умови, що такі особи дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних відповідно до вимог Компанії.
6.5. На Сайті можуть бути посилання на інші web-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші web-сайти дія цієї Політики конфіденційності на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими користувач може бути ідентифікованим.
7. Захист персональних даних. Безпека неповнолітніх
7.1. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.
7.2. Користувач несе повну відповідальність за збереження свого пароля для доступу на Сайт в таємниці. Компанія ніколи не запитує у користувача пароль (за виключенням випадків, коли користувач намагається увійти до свого облікового запису на Сайті).
7.3. Сайт не призначений для дітей віком до 14 років. Опрацювання персональних даних неповнолітніх осіб, у віці від 14 до 18 років здійснюється виключно за наявності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
8. Знищення та видалення персональних даних
8.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:
– припинення правовідносин між користувачем та Компанією;
– видання відповідного припису Уповноваженим Верховної ради з прав людини або визначеними ним посадовими особами секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;
– набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
9. Зміни до умов Політики конфіденційності
9.1. У цю Політику конфіденційності періодично і без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.
9.2. У разі внесення суттєвих змін до цієї Політики конфіденційності Компанією буде розміщено повідомлення на Сайті і зазначено термін набуття чинності цими змінами.
9.3. Продовжуючи використовувати Сайт, користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності у редакції, чинній на момент використання Сайту.

Made on
Tilda